Initiatiefnemers
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

Belang uniforme CO2-cijfers

CO2-emissiefactoren biedt consumenten en bedrijven een goede basis om de CO2-voetafdruk van activiteiten op te stellen en te vergelijken. Ieder jaar wordt deze lijst geactualiseerd door een breed panel van experts op basis van de meest recente inzichten. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

CO2-emissiefactoren is door de initiatiefnemers vanuit een Greendeal opgezet.