Belang uniforme CO2-cijfers

Op dit moment zijn de in Nederland gehanteerde CO2-emissiefactoren allemaal net even anders. Om discussie en verwarring over deze cijfers te voorkomen, hebben SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid samen met diverse experts een uniforme lijst opgesteld. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

Bekijk de totale lijst CO2-emissiefactoren

De lijst CO2-emissiefactoren is een initiatief van:
SKAO
Stimular
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Milieu Centraal
Connekt

De lijst CO2-emissiefactoren is zelf geen instrument om de CO2-uitstoot te berekenen, maar heeft als doel eenduidige basiscijfers te leveren voor CO2-instrumenten.

Onder Gebruik vindt u uitleg over hoe deze lijst is te gebruiken, voor wie de lijst is bedoeld en een overzicht van instrumenten die gebruik maken van de lijst CO2-emissiefactoren.