Belang uniforme CO2-cijfers

Vanuit de Greendeal CO2-emissiefactoren zijn standaard-emissiefactoren vastgesteld. Deze lijst biedt consumenten en bedrijven een goede basis om de CO2-voetafdruk van activiteiten op te stellen en te vergelijken. Ieder jaar wordt deze lijst geactualiseerd door een breed panel van experts op basis van de meest recente inzichten. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot.

Bekijk de totale lijst CO2-emissiefactoren

De lijst CO2-emissiefactoren is een initiatief van:
Connekt
EZK
Milieu Centraal
SKAO
Stimular

De lijst CO2-emissiefactoren is zelf geen instrument om de CO2-uitstoot te berekenen, maar heeft als doel eenduidige basiscijfers te leveren voor CO2-instrumenten.

Onder Gebruik vindt u uitleg over hoe deze lijst is te gebruiken, voor wie de lijst is bedoeld en een overzicht van instrumenten die gebruik maken van de lijst CO2-emissiefactoren.