Een vraag over CO2-emissiefactoren? Hieronder staan veelgestelde vragen over CO2-emissiefactoren. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via de vraagbaak voor zakelijke gebruikers of consumenten.

Het gebruik van emissiefactoren

Wat is een emissiefactor?

Een CO2-emissiefactor is een maat voor het effect op het klimaat die het gebruik van bijvoorbeeld een bepaalde brandstof met zich meebrengt.

Hoe worden CO2-emissiefactoren uitgedrukt?

Een emissiefactor laat de CO2-impact zien in CO2-equivalenten. Dat wil zeggen dat ook andere broeikasgassen zijn meegenomen in de factor.

Hoe worden emissiefactoren bepaald?

Emissiefactoren worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek bepaald. In wetenschappelijk onderzoek worden echter vaak aannames gedaan en randvoorwaarden gesteld, bijvoorbeeld over hoe landgebruik meegeteld moet worden. Wij vinden het belangrijk alle emissiefactoren op eenduidige manier worden berekend, zodat deze vergelijkbaar zijn.

Wat is het verschil tussen WTW, WTT en TTW?

  1. Well to Tank (WTT) zijn de emissies in de voorketen van de activiteit; bijvoorbeeld door winning en productie van brandstoffen.
  2. Tank to Wheel (TTW) zijn de directe emissies van de activiteit; bijvoorbeeld gebruik van brandstof in een voertuig.
  3. Well to Wheel (WTW) = 1 + 2; de uitstoot van zowel de voorketen als de directe emissies samen

Ik vind rekenen met emissiefactoren ingewikkeld. Kan dat niet eenvoudiger?

Er zijn een aantal tools op de markt om dit te vereenvoudigen. Deze werken allemaal met de officiële emissiefactoren van deze website. Zie de instrumenten-pagina.

Zijn er ook emissiefactoren voor een draaiuur van een mobiel werktuig, net als een vervoerskm in een personenauto?

Nee, deze verbruiken zijn zeer verschillend. Indien u de emissie daarvan wilt berekenen, dient u uit te gaan van het gemeten brandstofverbruik van het bedrijfsmiddel.

De emissiefactor van mijn biodiesel staat er niet tussen?

Biodiesel wordt uitgedrukt met een cijfer, bijvoorbeeld B30. Deze bestaat uit 30% HVO en 70% gewone diesel (puur). U kunt deze emissiefactor zelf uitrekenen door gebruik te maken van de verhoudingen. In dit geval EF B30 = (0,70*EFdiesel puur) + (0,30 * EF HVO).

Wijzigingen en actualisatie

Als emissiefactoren wijzigen, waar vind ik de historische data?

Historische data zijn opgenomen in de wijzigingenlijst, zie de pagina wijzigingen.

De factor die ik nodig heb is vrij oud. Wanneer wordt deze geüpdate?

Wij evalueren de complete lijst jaarlijks en wijzen daarbij factoren aan die we graag zouden updaten. Voor een update zijn we echter afhankelijk van wetenschappelijk onderzoek van derden. Wij voeren dit onderzoek niet zelf uit en geven hier ook geen opdrachten toe.
Updates vinden bij voorkeur plaats rond de jaarwisseling, zodat gebruikers niet halverwege het jaar met een nieuwe berekening geconfronteerd worden.

De emissiefactor die ik nodig heb, staat er niet bij?

Mist u een bepaalde factor die onder een van de hoofdcategorieën kan vallen (denk aan een nieuwe brandstof, een koudemiddel of een vervoerscijfer), neem dan contact op.
Wij publiceren geen emissiefactoren van grondstoffen en afvalstoffen. Deze zaken vallen milieukundig gezien dan ook niet onder het thema CO2, maar onder circulariteit en zijn daarnaast niet in een generieke emissiefactor te vangen.

De emissiefactor die ik gebruik is gewijzigd. Hoe verwerk ik dat in mijn footprint?

Updates vinden bij voorkeur plaats rond de jaarwisseling, zodat gebruikers niet halverwege het jaar met een nieuwe berekening geconfronteerd worden.
Er zijn twee typen wijzigingen:

  1. Met terugwerkende kracht: Een factor wordt alleen met terugwerkende kracht gewijzigd als er een nieuw wetenschappelijk inzicht aan ten grondslag ligt. Met andere woorden, de oude factor was fout. Als dit gebeurd kan deze factor per direct toegepast worden en geldt tevens voor eerdere jaren. Mogelijk moet u dan ook uw footprint van uw basisjaar herberekenen.
  2. Door geleidelijke verschuivingen: De oude factor was juist, maar de markt is veranderd. Deze wijziging krijgt een datum mee, bijv. januari 2020. De oude factor is dan geldig voor footprints tot en met 2019. De nieuwe factor in 2020 en verder.

Veelgestelde vragen van zakelijke bezoekers.

Wat kan ik met de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO2 aan bedrijfsactiviteiten. Met de cijfers kan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot worden berekend van de vervoermiddelen die door een bedrijf worden ingezet of de CO2-uitstoot die het woon-werkverkeer van een werknemer veroorzaakt.

Zie Hoe werkt het voor meer informatie.

Hoe is de lijst CO2-emissiefactoren samengesteld?

De lijst CO2-emissiefactoren is een realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Zie voor verdere uitleg Hoe werkt het en de algemene toelichting.

Welke instrumenten gebruiken de lijst CO2-emissiefactoren?

Zie de instrumenten voor een overzicht van de instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken.

Wilt u de lijst gebruiken in uw CO2-instrument? Laat het ons weten via CO2emissiefactoren@rws.nl. Gebruik is gratis.

Hoe kan ik weten of de lijst van CO2-emissiefactoren is gebruikt in een CO2-instrument?

Instrumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bronverwijzingen. U kunt de beheerder van het CO2-instrument vragen welke CO2-emissiefactoren er gebruikt zijn. Instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken en dat bij ons hebben aangegeven, worden opgenomen op deze website. Zie de pagina instrumenten.

Wie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders. De lijst CO2-emissiefactoren is in het startjaar 2014 financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een Green Deal. Zie Over ons voor meer uitleg over de initiatiefnemers.

Voor wie is de lijst CO2-emissiefactoren relevant?

De lijst CO2-emissiefactoren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools, rapportages waarvoor CO2-uitstoot van belang is en CO2-vergelijking.

Waarom is uniformiteit belangrijk?

Het gebruik van verschillende CO2-cijfers kan voor verwarring zorgen waardoor het vertrouwen in CO2-cijfers en in de afzenders ervan ondermijnt kan worden. Door het gebruik van deze eenduidige lijst en transparant uitleg te geven, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van CO2-uitstoot.

Veelgestelde vragen van consumenten.

Waar kan ik als consument CO2-cijfers allemaal tegenkomen?

Als consument kunt u CO2-cijfers tegenkomen op veel verschillende plekken. Zo zijn er instrumenten om uw persoonlijke CO2-voetafdruk te meten, websites om uw CO2-uitstoot van bijvoorbeeld vliegreizen, autokilometers of energiegebruik te compenseren en u kunt de CO2-uitstoot van verschillende vervoersmiddelen vergelijken op diverse CO2-vergelijkers.

Wat kan ik als consument met de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools en CO2-vergelijking. U kunt de lijst CO2-emissiefactoren tegenkomen in instrumenten. Zie antwoord op ‘Waar kan ik CO2-emissiefactoren allemaal tegenkomen?’.

Consument: Hoe kan ik weten of de lijst van CO2-emissiefactoren is gebruikt in een CO2-instrument?

Instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken en dat bij ons hebben aangegeven, worden opgenomen op deze website. Zie de pagina instrumenten.

Vaak wordt bij een CO2-instrument niet aangegeven welke basiscijfers er gebruikt zijn. U kunt de beheerder van het CO2-instrument vragen welke basiscijfers er gebruikt zijn.

Consument: Welke instrumenten gebruiken de lijst CO2-emissiefactoren?

Op de pagina instrumenten is te zien welke instrumenten gericht zijn op consumenten.

Consument: Hoe is de lijst CO2-emissiefactoren samengesteld?

De lijst CO2-emissiefactoren is een realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Zie voor verdere uitleg bij Hoe werkt het.

Consument: Wie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders. De lijst CO2-emissiefactoren is in het startjaar 2014 financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een Green Deal. Zie Over ons voor meer uitleg over de initiatiefnemers.