Instrumenten

De instrumenten zijn een handig hulpmiddel om de CO2-uitstoot te bepalen en te verlagen. Door een instrument te gebruiken krijg je snel inzicht in de uitstoot, kunnen alternatieven worden vergeleken en maak je een plan voor reductie van uitstoot. Of compenseer CO2-uitstoot direct. Ontdek welke instrumenten er zijn en welke het best past bij jouw situatie. Onderstaand schema geeft inzicht in de doelgroep, thema’s en mogelijkheden van de verschillende instrumenten:

De onderstaande instrumenten maken gebruik van de gegevens van CO2-emissiefactoren. Met deze instrumenten kun je eenvoudig inzicht krijgen in de CO2 voetafdruk van een organisatie of activiteit, de uitstoot beperken en compenseren.

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers.

Lean and Green
Lean and Green is een stimuleringsprogramma en ondersteunt bedrijven en overheden die zich willen verbinden aan de doelstelling om hun mobiliteitsopgaven te realiseren met een minimale reductie van 20% CO2 binnen een periode van 5 jaar.

BigMile

BigMile is de standaard in CO2 footprint optimalisatie voor transportopdrachten, opslag- en overslaglocaties. BigMile helpt je inzicht te krijgen in de uitstoot van jouw organisatie door middel van uitgebreide gestandaardiseerde rapportages. De oplossingen van BigMile maken het jou makkelijk om zelf aan de slag te gaan met het meten en verbeteren van de CO2-uitstoot. Het BigMile platform geeft snel meer duidelijkheid over de te ondernemen stappen zodat je direct CO2-uitstoot kan besparen. Niet alleen binnen jouw eigen organisatie, maar ook met jouw ketenpartners.

Milieubarometer
De Milieubarometer is een online tool van Stimular en wordt door zo’n 3.000 bedrijven en instellingen gebruikt om hun milieuprestatie te meten. De tool weegt alle milieuaspecten mee, maar bevat ook een specifieke CO2-footprint. Daarnaast kunnen uit de Milieubarometer milieugerichte KPI’s gehaald worden en kunnen de resultaten zowel intern als extern gecommuniceerd worden. De Milieubarometer is op zichzelf certificeerbaar en past ook in andere certificaten, zoals de CO2-prestatieladder, ISO 14.001, ISO 14.064 en ISO 26.000.

Carbon Manager
Met de Carbon Manager kunt u eenvoudig een CO2– of energiefootprint opstellen. De online tool levert snel inzicht in de kansen voor energie- en CO2-emissiereductie. Monitor daarnaast de voortgang van een reductieplan en doelstelling en maak energierapportages voor de EED of in het kader van de Wet milieubeheer. De Carbon Manager bespaard u tijd en borgt de kwaliteit van uw data en rapportages. Op website van de Carbon Manager leest u meer informatie en kan u een gratis trial versie aanmaken.

CO2-calculator
Met de CO2-calculator van Climate Neutral Group kunnen bedrijven, organisaties en huishoudens eenvoudig hun CO2-uitstoot berekenen. Ook is er de mogelijkheid om de uitstoot van een evenement te berekenen. Climate Neutral Group helpt zo bedrijven en consumenten, door het inzicht dat de CO2-voetafdruk hen geeft, stappen te zetten om die voetafdruk te verkleinen en tot slot ook de mogelijkheid om 100% klimaatneutraal te worden.

GreenSeat
GreenSeat stimuleert groener reizen. Want helaas veroorzaakt vooral vliegen veel CO2-uitstoot. Met de calculator van GreenSeat is eenvoudig de CO2-uitstoot van reizen te berekenen en te neutraliseren via klimaatprojecten. Reizen op een groene stoel, noemen we dat!

CO2-voetafdruk calculator
Het Klimaatplein helpt organisaties om hun impact op klimaatverandering te verkleinen. De CO2-voetafdruk calculator is onderdeel van een 5 stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen. Daarmee is te berekenen en inzicht te krijgen in welke bedrijfsactiviteit jaarlijks uitstoot van CO2 veroorzaakt.

Roudle
Met Roudle bepaal je de meest duurzame plek om af te spreken. Voer de vertrekpunten van de verschillende deelnemers in en zie wat de handigste plek is om af te spreken met zo min mogelijk totale reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot.

Milieuthermometer zorg
Met de Milieuthermometer Zorg maakt een zorginstelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. De Milieuthermometer heeft veel aandacht voor CO2-reductie. Zorginstellingen worden gestimuleerd om een CO2-footprint op te stellen en een plan van aanpak uit te werken om deze te verlagen.

CarbonCancel logo

CarbonCancel
Bereken, verlaag én compenseer je eigen uitstoot! CarbonCancel geeft iedereen de kans om klimaatneutraal te leven. Dit doen we door duidelijkheid te scheppen over de individuele emissies die we allemaal creëren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek geven we tips hoe je jouw uitstoot zo efficiënt mogelijk kunt verlagen. Uiteindelijk compenseren we de koolstofemissies die overblijven, zodat je binnen een paar minuten de klimaatimpact van je hele leven kunt cancelen.

Uitstoot van Mobiliteit
Met Uitstoot van Mobiliteit krijgen gemeenten, provincies en regio’s op maat gemaakt inzicht in de CO2-uitstoot van personenmobiliteit. Je kan bovendien zelf aan de knoppen draaien om te zien welke beleidsmaatregel welk effect heeft in jouw gebied. Zet je vol in op de fiets? Of is verschonen van het wagenpark een beter idee? Of wat doet een combinatie van maatregelen? Deze tool geeft het inzicht.

FairClimateFund
FairClimateFund wil aantonen dat de CO₂-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede kan komen aan mensen in ontwikkelingslanden die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Onze CO₂ equivalent calculator geeft u als particulier, midden- en kleinbedrijf of evenement een globale indruk van uw CO₂e-voetafdruk die u kunt reduceren en compenseren met een van onze Fairtrade gecertificeerde projecten.

Trees for all
Door jouw persoonlijke footprint of die van je bedrijf in kaart te brengen, weet je hoeveel CO2 je uitstoot. Je kunt deze uitstoot op allerlei manieren reduceren en de resterende CO2 compenseren. CO2 compenseren gaat via gecertificeerde duurzame bosprojecten van Trees for all, de enige CBF-erkende stichting in Nederland waar dit mogelijk is.

Klimaatwijs op vakantie
Wat is de klimaatimpact van jouw vakantie? Helaas heeft reizen ook impact op het klimaat. Het goede nieuws is dat je deze impact kunt verkleinen! Met de Klimaatwijs op vakantie tool van Milieucentraal krijg je inzicht in de impact en suggesties om die te verkleinen.

Hivos CO2 calculator
Dagelijks stoten we enorme hoeveelheden CO2 uit die schadelijk zijn voor het milieu. Om deze CO2-uitstoot terug te dringen kunnen we kiezen voor duurzame alternatieven, zoals hernieuwbare energie, of kunnen we onze uitstoot verminderen. Maar, niet voor alle uitstoot bestaat een alternatief. De uitstoot die niet kan worden vermeden, kan gecompenseerd worden met de CO2-calculator van Hivos.

Wagenparkcheck
Uit hoeveel voertuigen bestaat uw wagenpark? En hoeveel kilometer en op welke brandstof rijden ze gemiddeld per jaar? En wilt u weten hoe dat beter kan en hoe u CO2 kunt besparen? Neem de regie en krijg inzicht door het doen van de Pitpoint wagenparkcheck.

SmartTrackers
SmartTrackers is een professionele applicatie om te voldoen aan de CO2-Prestatieladder en vele andere normeringen. De applicatie biedt een standaard inrichting met diverse rapportages, maar kan ook volledig worden aangepast naar eigen behoefte. Of het nu gaat om een gelaagde bedrijfsstructuur, doelstellingen, doorrekenen van maatregelen, dashboards of eigen rapportages, SmartTrackers maakt het mogelijk.

Raphide

Raphide berekent CO2-uitstoot van elke zakelijke reis, van de trein, de vlucht en de auto.
Raphide Pre-Trip audit & approval software zorgt ervoor dat een zakelijke reiziger gebruik maakt van de Internationale reis met de minste CO2-uitstoot voor elke zakenreis binnen de door het bedrijf bepaalde afstand. De zakenreiziger ziet bij elke zakelijke reisaanvraag wat de CO2-uitstoot is van de mobiliteitsopties, trein, vliegtuig of auto. Raphide calculeert, approveert, registreert en rapporteert CO2-uitstoot voor elke zakelijke reis waarna het bedrijf eenvoudig zou kunnen compenseren om de zakenreisactiviteiten klimaat-neutraal te maken.

ClimatePartner

ClimatePartner helpt bedrijven bij het berekenen en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en het compenseren van onvermijdelijke emissies via erkende carbon offset projecten. Het doel van ClimatePartner is om in elk winkelwagentje een klimaatneutraal product te leggen. Meer dan 3.000 klanten vertrouwen inmiddels op de expertise van ClimatePartner. Het “klimaatneutraal” label van ClimatePartner bevestigt dat de CO2-uitstoot die na berekening en reductiemaatregelen onvermijdelijk is gebleven, is gecompenseerd via erkende en gecertificeerde carbon offset projecten. Het label staat voor transparantie en garandeert traceerbaarheid in de klimaatbescherming

Heeft u een CO2-instrument en wilt u voor uw instrument gebruik maken van de lijst CO2-emissiefactoren? Neem dan contact op met CO2emissiefactoren@rws.nl.