De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder weergegeven. In het versiebeheer is een volledig overzicht van de aanpassingen aan de emissiefactoren bijgehouden. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen? Meld u dan aan via de knop ‘Aanmelden updates’. We informeren u één tot enkele keren per jaar over updates of correcties.

28-01-2020

Brandstoffen energieopwekking: Steenkool (stijging), Aardgas (kleine daling), groen gas (daling en nieuwe factoren beschikbaar. Voor meer informatie zie het brondocument Groen gas).

Elektriciteit: Grijze stroom (daling), Stroom onbekend (stijging). Bij stroom onbekend is dit echter het gevolg van een methodewijziging voor de gemiddelde stroommix. De ‘garanties van oorsprong’ uit het buitenland zijn niet meer meegeteld, aangezien deze het dubbele zijn van de fysiek geïmporteerde stroom. Voor de emissies van in Nederland geproduceerde stroom zijn gegevens van PBL gebruikt, die onder andere ook gebruikt worden in de Klimaat en Energie Verkenning (KEV). Ook de voorketenemissies en de emissies van de bouw en sloop van productiemiddelen zijn geactualiseerd. Geadviseerd wordt het gebruik van de emissiefactor voor stroom onbekend met terugwerkende kracht te hanteren vanaf januari 2018. Voor meer informatie zie het brondocument Emissiekentallen elektriciteit.

Personenvervoer: De gegevens van gemiddelde uitstoot per type auto zijn geactualiseerd en sluiten weer beter aan bij het huidige Nederlandse wagenpark. Voor meer informatie zie het brondocument Methodiek CO2 emissiefactoren personenauto’s.

 

4-01-2019

Brandstoffen voertuigen: Factoren voor waterstof aangepast (daling) en uitsplitsing van groene en grijze waterstof.

Brandstoffen energieopwekking: Steenkool (stijging), gegevens houtige biomassa toegevoegd (zie brondocument Houtige biomassa).

Personenvervoer: Factoren voor waterstof aangepast (daling) en uitsplitsing van groene en grijze waterstof. Gegevens metro en tram geactualiseerd (daling).

Koudemiddelen: Diverse nieuwe koudemiddelen toegevoegd.

Download lijsten per jaar

Hieronder vind u ook de lijsten zoals deze per jaar geldig waren, met de gegevens die in dat jaar gepubliceerd zijn:

Op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen? Meld u aan voor updates: