Wat kan ik met de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren geeft een overzicht van kentallen die gebruikt kunnen worden voor carbon footprinting: het toerekenen van CO2 aan bedrijfsactiviteiten. Met de cijfers kan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot worden berekend van de vervoermiddelen die door een bedrijf worden ingezet of de CO2-uitstoot die het woon-werkverkeer van een werknemer veroorzaakt.

Zie Hoe werkt het voor meer informatie.

Hoe is de lijst CO2-emissiefactoren samengesteld?

De lijst CO2-emissiefactoren is een realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Zie voor verdere uitleg Hoe werkt het en de algemene toelichting.

Welke instrumenten gebruiken de lijst CO2-emissiefactoren?

Zie de instrumenten voor een overzicht van de instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken.

Wilt u de lijst gebruiken in uw CO2-instrument? Laat het ons weten via CO2emissiefactoren@rws.nl. Gebruik is gratis.

Hoe kan ik weten of de lijst van CO2-emissiefactoren is gebruikt in een CO2-instrument?

Instrumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste bronverwijzingen. U kunt de beheerder van het CO2-instrument vragen welke CO2-emissiefactoren er gebruikt zijn. Instrumenten die de lijst CO2-emissiefactoren gebruiken en dat bij ons hebben aangegeven, worden opgenomen op deze website. Zie de pagina instrumenten.

Wie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de lijst CO2-emissiefactoren?

De lijst CO2-emissiefactoren is het initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid en is tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders. De lijst CO2-emissiefactoren is in het startjaar 2014 financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de vorm van een Green Deal. Zie Over ons voor meer uitleg over de initiatiefnemers.

Voor wie is de lijst CO2-emissiefactoren relevant?

De lijst CO2-emissiefactoren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools, rapportages waarvoor CO2-uitstoot van belang is en CO2-vergelijking.

Waarom is uniformiteit belangrijk?

Het gebruik van verschillende CO2-cijfers kan voor verwarring zorgen waardoor het vertrouwen in CO2-cijfers en in de afzenders ervan ondermijnt kan worden. Door het gebruik van deze eenduidige lijst en transparant uitleg te geven, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van CO2-uitstoot.

Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan eens op Veelgestelde vragen.
Komt u alsnog uw vraag niet tegen? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

    Uw bedrijfsnaam (verplicht)

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw vraag